Документ 341-2005-п, редакцiя вiд 12.04.2006, чинний (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 11.02.07 21:23 ]


                             Герб України                             

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 11 травня 2005 р. N 341
                Київ

      Про заходи щодо реалізації частини другої
    статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове
         державне пенсійне страхування"

     { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 470 ( 470-2006-п ) від 10.04.2006 }   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити  Порядок  підвищення  пенсій,  призначених
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування"  (  1058-15 ) у зв'язку із зростанням
середньої заробітної плати, що додається.

   2. Установити, що у 2005 році для підвищення пенсій згідно з
частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування"  (  1058-15  )  застосовується
коефіцієнт 1,055. Підвищенню підлягають пенсії, обчислені згідно
із зазначеним Законом та Законом України  "Про  наукову  і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) за зверненнями, які
надійшли до 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться
підвищення пенсії.

   На наступні  роки  величина  зазначеного  коефіцієнта
встановлюється постановами Кабінету Міністрів України виходячи з
показників бюджету Пенсійного фонду України на відповідний рік.

   3. Ця постанова набирає чинності починаючи з 1 березня
2005 року.


   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО

   Інд. 26


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 11 травня 2005 р. N 341

               ПОРЯДОК
      підвищення пенсій, призначених відповідно
      до Закону України "Про загальнообов'язкове
      державне пенсійне страхування" у зв'язку із
       зростанням середньої заробітної плати


   1. Згідно з цим Порядком підвищується розмір пенсії, що
склався станом на 31 грудня року, який передує року підвищення
пенсій,  обчислений  відповідно  до статті 27 з урахуванням
підвищення згідно із частиною другою статті 42 або визначений
згідно з пунктом 4 Розділу XV "Прикінцеві положення" Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) (далі - Закон). { Абзац перший пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 470 ( 470-2006-п ) від
10.04.2006 }

   Відповідно до частини другої статті 42 Закону ( 1058-15 )
підвищення пенсій не проводиться, якщо коефіцієнт підвищення
пенсійних виплат особі у році, що передує року підвищення пенсій
(далі - коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році),
перевищує встановлений Кабінетом Міністрів України на відповідний
рік коефіцієнт, що застосовується для підвищення пенсій (далі -
коефіцієнт, що застосовується для підвищення пенсій у відповідному
році).

   Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році
менший за коефіцієнт, що застосовується для підвищення пенсій у
відповідному році, пенсії підвищуються на коефіцієнт, визначений
згідно з пунктом 3 цього Порядку.

   2. Коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році
(КП(п) визначається  для  кожного пенсіонера окремо за такою
формулою:

           КП(п) = ПВ(2) : ПВ(1),

   де ПВ(1) - розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 27
або  визначений  згідно з пунктом 4 розділу XV "Прикінцеві
положення" Закону ( 1058-15 ) з урахуванням підвищення пенсії
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада
2003 р. N 1783 ( 1783-2003-п ) "Про заходи щодо поліпшення
пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2003
р., N 47, ст. 2431; 2004 р., N 10, ст. 616), доплати до пенсії,
встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня
2004 р. N 943 ( 943-2004-п ) "Про додаткові заходи щодо підвищення
рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р.
N 30, ст. 2008) та щомісячної державної адресної допомоги до
пенсії  (дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п )
"Про підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), що склався
станом на 1 січня року, який передує року підвищення пенсії, або
на день призначення пенсії у разі, коли її призначено після 1
січня року, що передує року підвищення пенсії; { Абзац другий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 470
( 470-2006-п ) від 10.04.2006 }

   ПВ(2) - розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 27 і
абзацу першого частини першої статті 28 або визначений згідно з
пунктом 4 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону ( 1058-15 ) з
урахуванням  підвищення  пенсії згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1783 ( 1783-2003-п ),
доплати до пенсії, встановленої постановою Кабінету Міністрів
України від 24 липня 2004 р. N 943 ( 943-2004-п ) "Про додаткові
заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2008), та щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р.
N  1215  (  1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491),
що склався станом на 31 грудня року, який передує року підвищення
пенсії. { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 470 ( 470-2006-п ) від 10.04.2006 }

   У разі коли коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому
році становив менше 1, для визначення коефіцієнта підвищення
пенсії у зв'язку із зростанням  середньої  заробітної  плати
береться 1.

   3. Коефіцієнт підвищення пенсії у зв'язку із зростанням
середньої заробітної плати (КП(зп) визначається за такою формулою:

            КП(зп) = КП : КП(п),

   де КП - коефіцієнт, що застосовується для підвищення пенсій у
відповідному році;

   КП(п) - коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому
році.

   4. Розмір підвищення пенсії (Р(п) визначається за такою
формулою:

           Р(п) = П х КП(зп) - П,

   де П - розмір пенсії, зазначений в абзаці першому пункту 1
цього Порядку;

   КП(зп) - коефіцієнт підвищення пенсії у зв'язку із зростанням
середньої заробітної плати, визначений згідно з пунктом 3 цього
Порядку.

   5. До підвищеного розміру пенсії додаються суми індексації
пенсії, що склались відповідно до законодавства про індексацію
грошових доходів населення станом на 28 лютого року, у якому
проводиться підвищення пенсії згідно з цим Порядком.

   6. Цифрові значення, одержані в результаті розрахунків згідно
з пунктами 2 і 3 цього Порядку, заокруглюються до п'ятого знака
після коми.

Публiкацiї документа:
*Урядовий кур'єр вiд 20.05.2005 - № 92
*Офіційний вісник України вiд 27.05.2005 - 2005 р., № 19, стор. 110, стаття 1001

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 1996-2007 [ друкувати ]